Zorgverzekeraars: Premies en polisvoorwaarden

De zorgverzekeraars hebben nu hun premies en bijbehorende polisvoorwaarden kenbaar gemaakt. Daarover willen we je nu nader informeren.

 

Er zijn zorgverzekeraars die wel een restitutiepolis aanbieden, maar daarbij de GGZ uitsluiten. Je betaalt dan wel meer, zonder dat Uw Psychiater een hogere vergoeding ontvangt: dat is dus niet zinvol. Die verzekeraars worden dan ook niet weergegeven.

 

Ook zijn er verzekeraars die bij een langere en meer intensieve behandeling van Uw Psychiater in detail onderbouwd willen weten waarom de behandeling die vorm krijgt.

Daartoe worden er machtigingsprocedures en akkoordverklaringen gehanteerd (o.a. CZ, ASR).

 

Dit levert veel extra werk op, delay van de behandeling in de wachttijd voor akkoord van de kant van de zorgverzekeraar, waarbij ook privacy gevoelige informatie in het geding is: dit wordt niet wenselijk geacht.

 

De voorwaarden van de zorgverzekeraars hebben we in detail op het eerder gestelde bekeken.

 

Ons advies over af te sluiten verzekering op basis van een daadwerkelijke restitutiepolis (waar jij en wij 100% vergoed krijgen) is als volgt:

 

Koepel Maatschappij Naam polis Kosten
Zilveren Kruis FBTO Zorgverzekering Basis Vrij € 132,95
DSW Stad Holland Zorgverzekeraar Zorgpolis € 133,00
VGZ United Consumers UC eigen keuze € 135,28
Menzis PMA zorgverzekering PMA Basis Vrij € 136,56
VGZ ZEKUR Gewoon ZEKUR Zorg Vrij € 136,70
VGZ VGZ Eigen Keuze € 142,40
Menzis Menzis Menzis Basis Vrij € 143,75
VGZ Univé Zorg Vrij Polis € 143,89
Zilveren Kruis Zilveren Kruis Basis Exclusief € 143,95

 

Wij vragen je om of de bestaande restitutie polis bij een van deze verzekeraars te continueren of er naar over te stappen. Uw Psychiater kan dan de bij jouw passende zorg met bijbehorende kwaliteit waarborgen.

 

Daarnaast zijn we in overleg met zorgverzekeraars over contracten.

 

Voor 2022 zijn reeds contracten afgesloten met:

  • Eno / Salland (3347)
  • DSW (InTwente 3344, DSW 7029, Stad Holland 7037)
  • Zilveren Kruis
  • CZ (OHRA en Nationale Nederlanden)

 

Het afsluiten van een verzekering bij een van deze twee zorgverzekeraars is een goed alternatief voor de eerder genoemde restitutiepolissen, waarbij Uw Psychiater dan Eno/Salland verzekeringen adviseert, tenslotte een regionale verzekeraar, die alleen al om die reden een plus van onze kant verdient, maar die we ook hebben leren kennen als meedenkend met Uw Psychiater.

 

Kortom, weer een heel ‘gedoe’ aan het einde van het jaar, maar deze informatie maakt de keuze voor je wel inzichtelijker.

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met het secretariaat en vraag dan naar Kyra Lankhorst.

Als er verdere informatie beschikbaar komt, zullen we je opnieuw informeren.