Wat zijn de wachttijden?

Uw Psychiater streeft ernaar om patiënten met een hulpvraag zo snel mogelijk van dienst te zijn. We houden daarbij zo veel mogelijk rekening met de agenda van de patiënt. Daarbij wordt er rekening gehouden met de urgentie van de zorgvraag.

Uw Psychiater heeft geen onderscheid in wachttijden per diagnose of productgroepDe genoemde wachttijden gelden daarom op alle diagnosegroepen welke Uw Psychiater behandeld. In de Specialistische GGZ: angststoornissen, posttraumatische stressstoornis (PTSS), depressieve stoornissen, aandacht tekort en gedragsstoornissen/ADHD, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, autismespectrumstoornissen/pervasieve stoornissen, somatoforme stoornissen, behandeling kort, overige stoornissen in de kindertijd, restgroep diagnoses en diagnostiek.

Bij aanmelding wordt er direct een afspraak gemaakt. Je weet daarom precies waar je aan toe bent.

Uw Psychiater hanteert de landelijke vastgestelde normen, de zogenoemde treeknormen, die beschrijven wat maximaal aanvaardbare wachttijden zijn voor de geestelijke gezondheidszorg.

Wachttijden

  • Uw Psychiater Volwassenen en Ouderen: 16 weken
  • Treeknorm (maximaal aanvaardbaar): 4 weken

*De getoonde wachttijden zijn 15-05-2023 voor het laatst geactualiseerd (peildatum). De werkelijke wachttijden kunnen verschillen van bovengenoemde wachttijden.