Trots op onze audit!

Eind 2021 hebben wij het TUV op bezoek gehad voor de jaarlijkse externe audit. Deze audit betrof onderzoek van ons managementsysteem volgens de ISO 9001:2015 norm

De externe auditor is bedrijfsonafhankelijk en kijkt met andere ogen naar de processen dan de vaste medewerkers.

We zijn op verschillende onderdelen getoetst en we hebben deze met positief resultaat afgerond. Naar aanleiding van dit onderzoek is besloten de geldigheid van het certificaat te continueren voor 2022.

Hier zijn we erg trots op!