Patiëntenraad

Uw Psychiater wil als instelling jouw stem, de stem van de patiënt meer betrekken in de organisatie.

Een patiëntenraad is daartoe zeer geëigend. Mocht je interesse hebben om aan de patiëntenraad te willen deelnemen, neem dan contact op met mevr. K. Lankhorst.