Nieuwsbrief 2023

Geachte heer/mevrouw, Het jaar loopt alweer bijna op zijn eind en na de kerst en nieuwjaar wordt het 2024.
In deze periode ontvang je van Uw Psychiater gebruikelijk een kort informatief schrijven met een aantal punten die van belang zijn, waaronder als eerste het advies over de zorgverzekering.

Zorgverzekering en afspraken:

Uw Psychiater heeft met alle zorgverzekeraars behalve met Zorg & Zekerheid opnieuw een contract weten af te sluiten. Daarmee honoreren verzekeraars het streven van Uw Psychiater naar kwaliteit van behandelen. De toepassing van de eigen filosofie en het proces gestuurd evalueren zijn daarbij onverminderd speerpunten.
Uw Psychiater is dan ook tevreden over de samenwerking met de zorgverzekeraars, voelt zich door de zorgverzekeraars gehoord en blijft die samenwerking ook steeds verder zoeken.
Mocht je een overstap overwegen: voor Uw Psychiater zijn Zilveren Kruis en ENO/Salland prima verzekeringen op basis van de afgesloten contracten.
De uitdaging om kwaliteit van passende zorg te bieden wordt ook in 2024 onverminderd opgepakt.
Een speerpunt in de behandeling blijft daarbij hoe besluitvorming (decisionmaking) als verklaring voor klachten en psychopathologie nog beter samen toe te passen in de behandelsessies.
Dat wil met name ondergetekende oppakken, omdat door de komst van 2 nieuwe regiebehandelaren (dhr. R. Tupamahu, psychotherapeut en mevr. N. Thiel, klinisch psycholoog) de directe patiëntenzorg anders zal worden ingedeeld.

Restitutie polis:

In het verleden hebben we je gevraagd om een restitutie polis te nemen om de afslag van het NZA tarief door de zorgverzekeraars te beperken. Verzekeraars bieden actueel nauwelijks meer restitutiepolissen aan.
Uw Psychiater vraagt je nu alleen al om praktische redenen niet langer zo’n polis te nemen. Wie zo’n polis in het verleden genomen heeft, daarvoor dank.

No show:

Als je zonder opgaaf van reden niet op de afspraak komt, krijg je een no show nota, die niet door de verzekeraar wordt vergoed.
In 2024 hanteert Uw Psychiater daarbij het navolgende beleid: een keer niet komen zonder afzegging, dan uit coulance geen rekening.
Bij volgende keren gaat de no show-regeling in: bij een sessie van 30 min geldt dan 50 euro, bij een sessie van 1 uur 100 euro door jou te betalen.
Als je ziekt bent en de afspraak binnen 24 uur moet afzeggen bieden we een telefonisch consult aan. Wil je geen telefonisch consult gaan dan brengen wij 50,- euro in rekening.
Als de no shows niet door jou worden betaald en oplopen naar 250 euro, dan stopt de behandeling totdat de betaling gerealiseerd is, maar wordt de betaling ook door Uw Psychiater uit handen gegeven.
Behandelen doe je samen, is de visie van Uw Psychiater. Er zijn lange wachttijden en wachtlijsten, dus neem jezelf en jouw behandelaren van Uw Psychiater serieus.

ZPM:

De verandering naar het ZPM van uit de DBC-structuur is in 2023 door Uw Psychiater doorgevoerd in het opnieuw ordenen van werkprocessen, procedures en administratie.
Uw Psychiater gaat ervan uit dat in 2024 wat het ZPM betreft in een rustig vaarwater te zijn beland en dat de wijziging geen direct merkbare consequenties meer voor je zal hebben.
Wat ook wel duidelijk is, is, dat ‘passende’ zorg ook het bieden van kwaliteit betekent, waarbij het nemen van de eigen verantwoordelijkheid voor de behandeling nog meer voor je aan de orde is en samen met de behandelaren kan worden ingevuld. We zullen elkaar daarop blijven aanspreken.

Behandeling:

Vragenlijsten Embloom:

Behandelen doe je samen.
In het kader van procesgestuurde behandeling met een streven naar kwaliteit krijg je tijdens jouw behandeling 4-maandelijks de vragenlijsten van Embloom voorgelegd voorafgaande aan de evaluatie met de regiebehandelaar en je eigen behandelaren. Die informeren jou en jouw behandelteam over de voortgang in het proces van het maken van je eigen keuzes, hoe je leven zo in te vullen dat het jouw leven is, dat bij je past in de relatie(s) met je omgeving.
In de afgelopen tijd werden de vragenlijsten soms minder goed ingevuld, ook al omdat de procedure werd gewijzigd.
Erg jammer!
De vragenlijsten zijn evenwel een belangrijk onderdeel van jouw behandeling en bij deze dus de vraag om de vragenlijsten op tijd in te vullen. Op die wijze voorkom je voor jouzelf en Uw Psychiater ongemak en tijdverlies.
Een behandeling doe je ook samen!
Betrekken directe naasten bij de behandeling:
Om dat samen in te vullen zullen bij evaluaties ook de partner of een belangrijke anders steeds worden uitgenodigd.
Ook wordt in 2024 een verdere start gemaakt met de inzet van E-Health via Embloom, zodat wat er in de sessies aan de orde komt thuis ok nog kan worden geoefend of doorvoeld en doordacht.

Opleiding:

In 2023 heeft Uw Psychiater aan psychologen in opleiding aan de RU Groningen, de mogelijkheid geboden stage te lopen om zo klinische ervaring op te doen. De samenwerking met de universiteit Groningen wordt ook in 2024 voortgezet.
Daarnaast zijn er vergevorderde plannen om deel te nemen aan de opleiding tot GZ-psycholoog, waaraan een groot tekort is in Nederland. Begin2024 zal dit verder concreet worden gemaakt.

Vragen van uw Psychiater

Zorgkaart Nederland:

Waar je de zorgkaart in de afgelopen periode hebt ingevuld, dank daarvoor. De zorgkaart is een visitekaartje van de zorgverleners, dus ook van Uw Psychiater. De zorgverzekeraars kijken ernaar in hun beoordeling, maar ook andere mensen die hulp zoeken.
Om die reden de vraag om jouw indruk over je behandeling bij Uw Psychiater op de zorgkaart nog eens achter te laten.
Klik daartoe op zorgkaart op onze site.

Patiëntenraad:

Uw Psychiater wil als instelling jouw stem, de stem van de patiënt meer betrekken in de organisatie.
Een patiëntenraad is daartoe zeer geëigend. Mocht je interesse hebben om aan de patiëntenraad te willen deelnemen, neem dan contact op met mevr. K. Lankhorst. Begin 2024 zal bij voldoende interesse een patiëntenraad worden geformeerd.

Tenslotte:

In de laatste week van dit jaar zijn we beperkt aanwezig.
Graag op tijd medicatie aanvragen indien nodig.
De medewerkers van Uw Psychiater wensen je een goed 2024 en danken jou voor het vertrouwen dat je in 2023 in hen hebt gesteld voor de behandeling.
Waar er vragen zijn en/of feedback, horen we dat graag. Aarzel niet om ons positieve feedback te geven.
Wie wil nu niet af en toe horen dat hij/zij het goed doet, maar ook feedback met een negatieve kleur is welkom, daar leren we van als mens en als organisatie.
Met vriendelijke groet namens alle medewerkers,
Bert Busard, psychiater
Uw Psychiater