Informatie 2022-2023

Het jaar loopt alweer bijna op zijn eind en 2023 kondigt zich al aan.

In deze periode ontvang je van Uw Psychiater zoals ook in vorige jaren, een kort schrijven met een aantal punten die van belang zijn, waaronder als eerste het advies over de zorgverzekering.

Zorgverzekering:

Waar Uw Psychiater in het verleden zonder contract werkte, is daar nu niet langer sprake van.  

Voor 2023 zijn met alle verzekeraars grotere of kleinere contracten afgesloten, behalve met Zorg & Zekerheid en ONVZ.  Hieruit blijkt de waardering van de zorgverzekeraars voor de door Uw Psychiater geboden kwaliteit van behandeling.  

Uw Psychiater is dan ook zeker tevreden over de samenwerking met de zorgverzekeraars. 

De uitdaging om kwaliteit van passende zorg te bieden wordt ook in 2023 onverminderd opgepakt. Een speerpunt daarbij wordt onderzoek naar besluitvorming (decisionmaking) als verklaring voor klachten en psychopathologie.

Zorg & Zekerheid: 

Nieuwe verzekerden aangesloten bij Zorg & Zekerheid zullen in 2023 niet meer in zorg genomen kunnen worden, omdat betaling van de nota een probleem kan worden en Uw Psychiater niet met een patiënt in conflict wil belanden, waar het om de betaling gaat. Mocht je bij Zorg & Zekerheid verzekerd zijn, dan is het advies om over te stappen naar een andere verzekeraar.

ONVZ:

Als je verzekerd bent bij ONVZ dan worden sowieso 35 sessies vergoed, nadien vraagt ONVZ dan om uitgebreide persoonlijke informatie om de verdere behandeling te onderbouwen.

Uw Psychiater is daar om redenen van de privacy niet voor. Om die reden is ook bij ONVZ het advies om naar een andere verzekeraar over te stappen.

Voor andere verzekeraars geldt zo’n overstap advies niet. Je kan bij je verzekeraar blijven, dan verandert er voor jou en Uw Psychiater niets. 

Wel zo gemakkelijk.

Mocht je toch willen overstappen, dan is ons advies om dan naar een grotere verzekeraar over te stappen (Zilveren Kruis, CZ), waarbij Zilveren Kruis voor Uw Psychiater de voorkeur heeft, omdat het contract aanbod van deze verzekeraar het meest ruim is en in de regio Zwolle Zilveren Kruis de grootste verzekeraar is. Als kleinere verzekeraar adviseren we ENO. 

Je vraagt je misschien af, hoezo? Bij elk contract spreekt de zorgverzekeraar een maximumbudget voor Uw Psychiater af, een zogenaamd zorgplafond. Waar Uw Psychiater meer doet, meer patiënten behandelt, vraagt de zorgverzekeraar het bedrag boven het zorgplafond terug. 

Om die reden is ons advies dan ook om tijdens jouw nu lopende behandeling bij een overstap te kiezen voor Zilveren Kruis of CZ als grote verzekeraars, of voor ENO als kleinere verzekeraar. Bij Ditzo/ASR bereikt Uw Psychiater al snel het zorgplafond en is verder behandelen niet goed meer in te vullen.

Restitutie polis:

In het verleden hebben we je gevraagd om een restitutie polis te nemen om de afslag van het NZA-tarief door de zorgverzekeraars bij niet gecontracteerd werken van 30-40%, te beperken. Nu Uw Psychiater met contract werkt, is de afslag duidelijk minder, maar nog altijd aanwezig (tenminste 10% oplopend tot 25%).

Ons advies is om, waar mogelijk de restitutie polis door te laten lopen of af te sluiten, maar deze vraag geldt nu minder nadrukkelijk, is eens te meer aan jouzelf. 

Kijk bij een lopende restitutiepolis wel na, of de restitutie ook geldt voor SGGZ-behandeling, zoals die door Uw Psychiater geboden wordt. Een aantal verzekeraars hebben de SGGZ-behandeling namelijk per januari 2023 van restitutie uitgesloten. Het advies van Uw Psychiater is om in dat geval bij dezelfde verzekeraar niet langer de restitutie-polis af te sluiten, of de overstap te maken naar een verzekeraar die bij restitutie de SGGZ niet uitsluit.

Waar je een restitutie hebt lopen bij een verzekering die de SGGZ uitsluit van de restitutie, is ons advies die polis ook om die reden te wijzigen.

De navolgende link bied je de mogelijkheid om je te oriënteren op de echte restitutiepolissen.

https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/restitutiepolis

ZPM:

De verandering naar het ZPM van uit de DBC-structuur heeft veel gevraagd van Uw Psychiater in het opnieuw ordenen van werkprocessen, procedures en administratie. Ook nu is nog niet alles volledig geregeld- lees er de kranten maar over na- maar is er wel duidelijk meer licht aan het einde van de tunnel. 

Waar deze omschakeling bij jou nog tot vragen leidt, bv over een rekening, kan je daarvoor terecht bij mevr. K. Lankhorst.

Uw Psychiater gaat ervan uit dat er in 2023 wat het ZPM betreft in een rustiger vaarwater kan worden gevaren.  Wat ook wel duidelijk is, is dat ‘passende’ zorg ook het bieden van kwaliteit betekent, waarbij het nemen van de eigen verantwoordelijkheid nog meer aan de orde is en wordt ingevuld.

Embloom:

In het kader van kwaliteit krijg je tijdens jouw behandeling 4-maandeljks de vragenlijsten voorgelegd.  Die informeren jou en jouw behandelteam over de voortgang. In de afgelopen tijd zijn de vragenlijsten minder goed ingevuld, ook al omdat de procedure werd gewijzigd. 

Erg jammer! 

De vragenlijsten zijn evenwel een belangrijk onderdeel van jouw behandeling en bij deze dus de vraag om de vragenlijsten op tijd in te vullen. Op die wijze voorkom je voor jouzelf en Uw Psychiater ongemak, een behandeling doe je ook samen!

Zorgkaart Nederland:

Waar je de zorgkaart in de afgelopen periode hebt ingevuld, dank daarvoor. De zorgkaart is een visitekaartje van de zorgverleners, dus ook van Uw Psychiater, waar ook zorgverzekeraars naar kijken, maar ook andere mensen die hulp zoeken. Om die reden de vraag om jouw indruk over je behandeling bij Uw Psychiater op de zorgkaart nog eens achter te laten. 

Klik daartoe op zorgkaart op onze site.

Patiëntenraad:

Uw Psychiater wil als instelling jouw stem, de stem van de patiënt meer betrekken in de organisatie. Een patiëntenraad is daartoe zeer geëigend. Mocht je interesse hebben om aan de patiëntenraad te willen deelnemen, neem dan contact op met mevr. K. Lankhorst.  Begin 2023 zal bij voldoende interesse een patiëntenraad worden geformeerd.

No show:

Als je zonder opgaaf van reden niet op de afspraak komt, krijg je een no show nota, die niet door de verzekeraar wordt vergoed. 

In 2023 hanteert Uw Psychiater daarbij het navolgende beleid: een keer niet komen zonder afzegging, dan uit coulance geen rekening.

Bij volgende keren gaat de no show-regeling in: bij een sessie van 30 min geldt dan 50 euro, bij een sessie van 1 uur 100 euro door jou te betalen. Als de no shows niet door jou worden betaald en oplopen naar 250 euro, dan stopt de behandeling totdat de betaling gerealiseerd is, maar wordt de betaling ook door Uw Psychiater uit handen gegeven.

Behandelen doe je samen, is de visie van Uw Psychiater. Er zijn lange wachttijden en wachtlijsten, dus neem jezelf en jouw behandelaren van Uw Psychiater serieus.

Voor 2023 hanteert Uw Psychiater de navolgende missie en visie: 

Missie:

Uw Psychiater helpt mensen in het ontwikkelen van excellente besluitvorming om hun eigen leven te regisseren

Visie: 

Stel je de wereld voor met mensen, die echt op zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen in verbondenheid zijn afgestemd. Samen zijn we op weg naar die wereld.

Tenslotte:

In de laatste week van dit jaar zijn we beperkt aanwezig, graag op tijd medicatie aanvragen indien nodig.

De medewerkers van Uw Psychiater wensen je een goed 2023 en danken jou voor het vertrouwen dat je in 2022 in hen hebt gesteld voor de behandeling.

Waar er vragen zijn en/of feedback, horen we dat graag.

Met vriendelijke groet namens alle medewerkers,

Bert Busard