Werkstress

De sfeer op het werk, de vaste regels en gewoonten, omgang met collega’s en leidinggevende kunnen allemaal een rol spelen bij het al of niet ervaren van werkstress. Een overvolle agenda of juist veel te weinig omhanden, te veel of juist te weinig verantwoordelijkheid kunnen van invloed zijn op het ontstaan van stress.

Je reactie op spanning wordt grotendeels bepaald door ervaringen uit het verleden en daarbij spelen gedachten een grote rol. Als je in actie komt tijdens gevoelens van spanning dan kun je tot een oplossing komen en hierdoor kans op werkstress verminderen. Als je werkstress ervaart denk je veel na om het op te lossen. Maar als je veel nadenkt en niet tot een oplossing kan komen dan verergert de werkstress en kun je hier lichamelijke en psychische klachten door krijgen.

Het is belangrijk werkstress serieus te nemen, omdat het kan leiden tot een burn-out. Door de veroorzakers van stress op je werk te herkennen en aan te pakken kun je werkstress verminderen of voorkomen. Je kunt weer rustiger worden en weer meer plezier in je werk krijgen.