Burn-out

Burn-out is de naam van een psychische aandoening waarbij je emotioneel uitgeput bent en weinig kunt presteren. Je hebt het gevoel opgebrand te zijn, geen energie meer te hebben om dingen te ondernemen. Het is een gevolg van langdurige stressklachten waaraan te weinig aandacht is besteed.

Een burn-out is vaak werk gerelateerd, maar dit hoeft niet. Ook spanningen binnen het gezin kunnen leiden tot een burn-out.

Passie of burn-out?

Een bijzondere vorm van werkstress gerelateerde pathologie is een burn-out. Er zijn steeds meer werknemers die burn-out klachten hebben door de toenemende regeldruk en het verlies aan regelruimte. Het geklaag van medewerkers in de zorg, onderwijs en andere non-profit instellingen, maar ook van de jong-professionals in de profit instellingen, zoals de banken, wordt overal en in steeds luidere bewoordingen gehoord. En dit gaat gepaard met afnemende productiviteit, arbeidssatisfactie en creativiteit, terwijl Nederland juist die factoren zal moeten willen ontwikkelen om mondiaal mee te blijven tellen.

Een burn-out hakt erin voor de medewerker zelf maar ook voor diens professionele omgeving. Het kan maanden tot zelfs jaren duren voordat de medewerker weer op een goed niveau terug is en zijn professionele bijdrage weer kan leveren.

Uw Psychiater wil jouw graag helpen om een echte burn-out te voorkomen want de effecten van een burn-out moeten niet worden onderschat. Mensen die met een burn-out te maken krijgen, hebben vaak pas te laat door wat er aan de hand is, omdat ze de signalen van hun lichaam negeren. Te lang hebben ze het rode-stopteken verwaarloost.

Het is dus belangrijk te leren luisteren naar het lichaam om zo de symptomen van burn-out (dodelijke vermoeidheid) snel mogelijk te herkennen. Voorkomen is beter dan genezen!

Veel klachten lijken op de klachten die ook bij een depressie horen, zoals extreme vermoeidheid, slaapproblemen, piekeren en somberheid. Het verschil is dat een burn-out het gevolg is van langdurige overbelasting, terwijl een depressie ook kan ontstaan zonder dat er sprake is van overbelasting.

Burn-out is vaak goed te behandelen met cognitieve gedragstherapie.