Verwijzers

De laatste jaren zien de huisartsen dat het aantal mensen met psychische klachten met meer dan de helft toeneemt. Het gaat dan voornamelijk om klachten als slaapproblemen en overspannenheid. Maar ook de patiënten met complexere klachten, zoals depressies, ADHD en autisme laat een stijging zien. De zorg die een patiënt nodig heeft hangt af van verschillende factoren. Zo bepaalt het type klacht of stoornis welke behandeling het meeste effect heeft op klachtvermindering.

Om u daarin te ondersteunen, kunt u te allen tijde een GGZ professional van Uw Psychiater inschakelen.

Zij kunnen u voorzien van verwijs- en diagnoseadvies om zodoende de juiste zorg op de juiste plaats te krijgen.

Voor u als (huis)arts staat het belang van uw patiënt voorop, waarbij een snelle start van het behandeltraject, effectieve vermindering van de klachten en toegankelijke zorg gewenst is. Bij Uw Psychiater zijn alle psychologen, psychotherapeuten en psychiaters dagelijks bezig de GGZ te optimaliseren. Dit doen zij door actief bij te dragen aan de ontwikkeling van ons behandelaanbod, het stimuleren van innovatie in de zorg en het uitbrengen van een advies aan (huis)artsen die vooroverleg willen plegen over patiënten.

Hiermee wil Uw Psychiater een bijdrage leveren aan de juiste zorg voor de cliënt. De inzet van de professionals van Uw Psychiater vertaalt zich in korte wachttijden, snelle en effectieve klachtvermindering en een cliënttevredenheidsscore van 8,6 volgens CQI.

 

Advies

Juiste indicatiestelling is een belangrijk aandachtspunt in de GGZ. Uw Psychiater zet zich in om huisartsen te ondersteunen bij screening. Om zeker te zijn dat de juiste zorg op de juiste plaats komt en om het belang van de patiënt te borgen kan een (huis)arts indien nodig altijd vooroverleg plegen met een therapeut. Dit kan door contact op te nemen met Uw Psychiater op telefoonnummer 038-4220580.

Spoed

Uw Psychiater heeft geen 24-uurs bereikbaarheid of crisisdienst. Bij een crisis maakt u gebruik van de gebruikelijke GGZ contacten (huisarts, eerste hulp ziekenhuis, Dimence etc.).

In geval van spoed overleg buiten de telefonische beschikbaarheid, kunt u altijd een mail sturen of de voicemail inspreken. Zodat er zo snel mogelijk contact opgenomen wordt.

GGZ consultatie

Als huisarts verwijst u uw patiënten naar de juiste zorg. U kunt verwijzen naar de generalistische basis GGZ (BGGZ) of de specialistische GGZ (SGGZ). Ook het is mogelijk dat huisartsenzorg of zelfzorg gepast is. Voor een juiste verwijzing kunt u ondersteuning nodig hebben van een GGZ professional.

U kunt de casus van uw patiënt voorleggen aan een GGZ professional van Uw Psychiater. Daarnaast is overleg voorafgaande van uw verwijzing ook een prima optie van consultatie.

Wat voor dienstverlening kunt u verwachten van ons betreft uw POH-ggz?

Online screening en diagnoseadvies:

Digitale screening van uw patiënt middels online aangeboden vragenlijsten (via Telepsy); Toegang tot e-Mental Health Platform (EMHP); Gebruik van WSQ- en Mirro screener; Koppeling met onder meer Zorgmail, HIS, KIS en EPS; Beoordeling van de vragenlijst door het triageteam van Uw Psychiater; Telefonisch vraag verhelderend gesprek tussen POH-ggz en uw patiënt;(Diagnose- en verwijs)advies aan de huisarts.

Telefonisch consult aan uw POH-ggz:

Ondersteuning van en advies aan uw eigen POH-ggz; Voorleggen casus patiënt aan GZ-psycholoog, psychotherapeut en psychiater; Behandel- en diagnoseadvies binnen 20 minuten.

Diagnostisch onderzoek:

Aanvullende informatie over diagnose; Uitgebreide klachtenanamnese inclusief indicatie voorgeschiedenis en omgevingsfactoren; Heldere indicatie van ernst en complexiteit klachten; Risico inschatting patiënt; Psychologische beoordeling door therapeut; Concrete werkdiagnose.

Inhuur of detachering van GGZ-medewerker op uw praktijk:

Inhuur van GGZ-medewerker als u zelf geen POH-ggz in dienst heeft; Flexibel uw POH-ggz behoefte invullen; Één tot meerdere dagdelen beschikbaar op uw praktijk; Fulltime in te zetten.

Waar moet een verwijsbrief aan voldoen

De vereisten voor een verwijsbrief zijn:

  • Moet gericht zijn aan Uw Psychiater met adresgegevens
  • Datum verwijsbrief
  • De naam, functie en persoonlijke AGB code van de verwijzer staan vermeld;
  • De handtekening van de verwijzer en de praktijkstempel;
  • De persoonsgegevens van de verwezen patiënt (naam, bsn, geslacht, adres, telefoonnummer en mailadres);
  • Reden van verwijzing;
  • Vermoedelijke DSM
  • Vermelding verwijzing voor SGGZ.                                                                                                                                         Bij voorkeur verwijzen via Zorgdomein