Patiënten rechten

Je hebt het recht op:

 • Op zorgzame, meelevende zorg in een veilige omgeving
 • De naam te weten van je regiebehandelaar
 • Op voor jou begrijpelijke informatie over onderzoek en behandeling
 • Op informatie van je behandelaar over je diagnose en behandelingstraject
 • Op vertrouwelijkheid van gesprekken over je begeleiding/behandeling en de privacy tijdens onderzoeken en behandelingen ten volle respecteren
 • Op begeleiding door een familielid of naaste tijdens je behandeling, tenzij door de aanwezigheid van je begeleider de zorg of rechten van jezelf of andere in gedrang komen
 • Om samen met je behandelaar te beslissen over je begeleiding en behandeling
 • Betrokken te zijn bij de planning van je begeleiding/behandeling
 • Op inzage in je patiëntendossier; tegen kostprijs een kopie te ontvangen

 

Jouw verantwoordelijkheden zijn:

 • Om je goede begeleiding/behandeling en informatie te geven is het belangrijk dat wij weten wie je bent en bij welke zorgverzekeraar je verzekerd bent. Neem daarom bij je eerste bezoek jouw legitimatiebewijs, verzekeringsbewijs en een actueel medicatie overzicht mee.
 • Wij willen je graag een goede behandeling bieden. Daarom is het in je eigen belang om je behandelaar volledig te informeren.
 • Je houdt je aan de gemaakte afspraken en bent op tijd aanwezig. Wil je een afspraak afzeggen, dan laat je ons dit minimaal 24 uur van tevoren weten. Indien je dit niet doet sturen wij een no-show factuur van 50,- Euro.
 • Wij verwachten dat je je respectvol opstelt naar de medewerkers van Uw Psychiater. Agressie jegens medewerkers -in welke vorm dan ook- wordt niet getolereerd. In voorkomende gevallen doen wij aangifte bij de politie.
 • Wij verwachten dat je je respectvol opstelt naar de werkomgeving. Vernieling wordt niet getolereerd. In voorkomende gevallen doen wij aangifte bij de politie. Je ontvangt daarnaast een nota voor toegebrachte schade.
Zorgverzekeraars: Premies en polisvoorwaarden

Beste bezoeker,

De zorgverzekeraars hebben nu hun premies en bijbehorende polisvoorwaarden kenbaar gemaakt. Daarover willen we je nu nader informeren.