Patiënten rechten

U heeft het recht op:

 • Op zorgzame, meelevende zorg in een veilige omgeving
 • De naam te weten van uw regiebehandelaar
 • Op voor u begrijpelijke informatie over onderzoek en behandeling
 • Op informatie van uw behandelaar over uw diagnose en behandelingstraject
 • Op vertrouwelijkheid van gesprekken over uw begeleiding/behandeling en de privacy tijdens onderzoeken en behandelingen ten volle respecteren
 • Op begeleiding door een familielid of naaste tijdens uw behandeling, tenzij door de aanwezigheid van uw begeleider de zorg of rechten van uzelf of andere in gedrang komen
 • Om samen met u behandelaar te beslissen over uw begeleiding en behandeling
 • Betrokken te zijn bij de planning van uw begeleiding / behandeling
 • Op inzage in uw patiëntendossier; tegen kostprijs een kopie te ontvangen

 

Uw verantwoordelijkheden zijn:

 •  Om u goede begeleiding / behandeling en informatie te geven is het belangrijk dat wij weten wie u bent en bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. Neem daarom bij uw eerste bezoek uw legitimatiebewijs, verzekeringsbewijs en een actueel medicatie overzicht mee.
 • Wij willen u graag een goede behandeling bieden. Daarom is het in uw belang om uw behandelaar volledig te informeren.
 • U houdt zich aan de gemaakte afspraken en bent op tijd aanwezig. Wilt u een afspraak afzeggen, dan laat u ons dit minimaal 24 uur van tevoren weten. Indien u dit niet doet sturen wij een no-show factuur van 50,- Euro.
 • Wij verwachten dat u zicht respectvol opstelt naar de medewerkers van Uw Psychiater. Agressie jegens medewerkers -in welke vorm dan ook- wordt niet getolereerd. In voorkomende gevallen doen wij aangifte bij de politie.
 • Wij verwachten dat u zich respectvol opstelt naar de werkomgeving. Vernieling wordt niet getolereerd. In voorkomende gevallen doen wij aangifte bij de politie. U ontvangt daarnaast een nota voor toegebrachte schade.