Depressie

Depressie is een van de meest voorkomende psychische stoornissen. Iedereen voelt zich wel eens somber of neerslachtig, maar het wordt anders als deze gevoelens voor langere tijd aanhouden en steeds erger worden.

Van een depressieve stemming is sprake als iemand gedurende een langere periode abnormaal somber is en/of abnormaal lusteloos, interesse verliest of niet in staat is ergens van te genieten. Een depressie speelt zich niet alleen af op het emotionele niveau, maar beïnvloedt ook het cognitief (verstandelijk), het gedragsmatig en het lichamelijk functioneren.

Depressie is niet zomaar een negatieve stemming waar je gemakkelijk weer uit komt. Het heeft ook niets te maken met persoonlijke zwakte of gebreken. Het is een serieuze psychische stoornis waar mensen van alle leeftijden last van kunnen hebben. Meer dan de helft van de mensen met een depressie ondervindt ernstige beperkingen in het sociaal functioneren, zoals verhoogd ziekteverzuim, minder sociale contacten, slechter functioneren in het gezin of binnen een relatie. In veel gevallen leidt het ziekteverzuim tot tijdelijke of definitieve arbeidsongeschiktheid.

Oorzaken

Er kunnen verschillende oorzaken zijn. In het algemeen kan gesteld worden dat depressie bij vrouwen tweemaal zo vaak voorkomt als bij mannen.

Sommige mensen hebben er aanleg voor, maar gebeurtenissen in de jeugd of negatieve ervaringen kunnen ook een oorzaak zijn. Een depressie kan ook zomaar voorkomen. Het ontbreken van een duidelijke reden is vaak ook erg frustrerend voor iemand met een depressie. Dit in combinatie met het feit dat een depressie meestal niet aan de buitenkant van een persoon is te zien, geeft vaak een onbegrepen gevoel.

Veel mensen zijn geneigd te wachten met het zoeken van hulp. Terwijl vroegtijdig klachten herkennen en daarvoor hulp krijgen de effectiviteit van de behandeling verhoogt en kan voorkomen dat de depressie onnodig lang duurt.

Het is verstandig bedacht te zijn op de signalen die een voorbode kunnen zijn van een depressie. Zoals stemmingswisselingen, lichamelijke klachten, spanning en onrust, concentratieproblemen, slaapproblemen en alcoholmisbruik. Let wel: de aanwezigheid van één signaal of combinaties van meerdere van de signalen is niet voldoende om te spreken van een depressie. Het kan ook binnen het normale vallen.

Zie de signalen daarom vooral als een waarschuwing, een aanleiding erop bedacht te zijn dat de kans op het ontwikkelen van een depressie bestaat. Bij een depressie geldt als regel dat hier pas van wordt gesproken als gedurende twee volle weken bepaalde symptomen meer wel dan niet aanwezig zijn.

Meer info op NVVP