Second opinion

In de praktijk komt het voor dat werkgever en werknemer het niet eens zijn over de (mate van) arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Ook over de re-integratie-inspanningen van de werknemer kan verschil van mening bestaan. Als de werkgever in zo’n geval weigert het loon te betalen, kan de werknemer een procedure starten. Maar dan moet hij eerst een deskundigenoordeel, ook wel ‘second opinion’ genaamd, van het UWV hebben gekregen.

Het achterliggende doel bij deze eis is dat werkgever en werknemer hun conflict buiten de rechter om kunnen regelen.

Voor de second opinion kan de werkgever gebruik maken van de expertise van Uw Psychiater.