Onderzoek op verzoek van advocaten, rechtbanken en instanties

Hebt u al eens gedacht aan Uw Psychiater voor onderzoek van een van uw cliënten, die niet alleen worstelt met zijn/haar psychische gezondheid en belastbaarheid, maar op dit punt ook vaak niet tot overeenstemming kan komen met bijvoorbeeld het UWV?

Voor uw cliënten kan Uw Psychiater psychiatrisch onderzoek verrichten waarbij onze diagnostiek wordt uitgebreid met een psychologische test met vragenlijst. Zo komen wij niet alleen tot een psychiatrische diagnose, maar stellen wij ook een profiel op van de disfunctie die leidt tot beperkingen en handicaps. Meer dan de psychiatrische diagnose alleen geeft dit onderzoek een beeld van wat uw cliënt al of niet kan met betrekking tot arbeid. Daarbij streven wij naar de grootst mogelijke objectiviteit en transparantie, zodat het eindrapport ook voldoet aan de eisen die een rechtbank er aan stelt. De spelregels van de rapportage worden bepaald door de ‘Richtlijn psychiatrische rapportage’ van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Uw Psychiater kan u voor uw cliënten behulpzaam zijn bij vraagstukken rond de belastbaarheid ten aanzien van werken, maar heeft daarnaast veel expertise op het gebied van letselzaken. De onderliggende filosofie daarbij is steeds: Wat speelt er bij deze cliënt? Wat maakt het hem of haar onmogelijk het volledige potentieel te benutten? Hoe kan dit zo goed en objectief mogelijk in een rapportage worden weergegeven? Kwaliteit en klantvriendelijkheid gaan daarbij hand in hand.