Onderzoek en rapportage

Onderzoek en Rapportage

Uw Psychiater voert in opdracht onafhankelijk, objectief psychiatrisch onderzoek uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, rechtbanken, (letselschade)advocaten en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

De kern van het door Uw Psychiater uit te voeren psychiatrisch onderzoek wordt gevormd door de vraagstelling, geformuleerd door de opdrachtgever, en de beantwoording daarvan.

De vraagstelling bij een psychiatrisch onderzoek kan divers zijn en onder andere betrekking hebben op de volgende punten:

  • Al of niet aanwezig zijn van een psychiatrische stoornis
  • Aan- of afwezigheid van persoonlijkheidspathologie
  • Context van de problematiek
  • Aard en ernst van eventuele beperkingen
  • Vaardigheden en re-integratiemogelijkheden
  • Mogelijkheden voor behandeling

Voor het psychiatrisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van de meest actuele richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. De beantwoording van de vragen is zo helder en concreet mogelijk, met de nadruk op praktische toepasbaarheid van de rapportage. Indien nodig kun je achteraf altijd nog aanvullende vragen stellen.

Er is bij een psychiatrische expertise in de regel geen sprake van blokkeerrecht, wel van inzagerecht en correctierecht.