Lifestyle Coaching

Uw Psychiater kan jou ook helpen voordat er psychosomatische klachten ontstaan. Want je wilt natuurlijk elke dag goed in je vel zitten, gezond leven, een juist gewicht hebben en de kans dat je een (chronische) ziekte krijgt zo klein mogelijk maken. Daarnaast wil je met veel plezier je werk blijven doen.

Door je leefstijl, met andere woorden de houding waarmee je in het leven staat, te analyseren, kan Uw Psychiater je helpen om met meer gemak en ontspanning van jouw leven te genieten. Het volgen van dit traject is voor iedereen die zich wil verbeteren op bepaalde leefstijlpunten een goede investering.

Je gezondheid is je meest kostbare bezit, je lifestyle jouw eigen bankier!

In een kort traject helpt Uw Psychiater je bij het effectief en blijvend veranderen van jouw leefstijl, zodat je je weer in alle opzichten vitaal voelt, met als resultaat dat je weer een ontspannen privéleven hebt, je beter kan concentreren, beter slaapt en minder lichamelijke en psychische beginnende klachten hebt.