Gender

Genderdysforie

Het genderteam van Uw Psychiater bestaat uit samenwerkende gespecialiseerde professionals zoals psychologen, ervaringsgerichte therapeuten en psychiaters. Samen vormen wij een multidisciplinair genderteam. Uw Psychiater werkt volgens de richtlijnen van de standards of care WPATH.

Er is sprake van genderdysforie als iemand zich niet kan identificeren met de geldende normen voor zijn of haar geslacht en zich identificeert met een geslacht dat anders is dan het geboortegeslacht.

Sinds januari 2022 is het bij Uw Psychiater mogelijk om persoonlijke begeleiding te krijgen bij het onderzoeken van de gevoelens van genderdysforie en te verkennen wat deze gevoelens betekenen, daarnaast om de genderidentiteit te integreren in het dagelijks leven. Uw Psychiater biedt aanvullend psychische ondersteuning en begeleiding gedurende het gehele transitieproces.

Over genderincongruentie

‘Genderincongruentie’ is een term dat staat voor het diepgewortelde gevoel of ‘weten’ dat je geboortegeslacht en genderidentiteit niet overeenkomen: je bent geboren als man of vrouw, maar zelf beleef je dit niet zo.

Genderincongruentie gaat vaak samen met de wens om een ander geslacht te hebben en om er ook als zodanig uit te zien. Soms is er de wens om een persoon te zijn zónder ingedeeld te worden als man of vrouw. Het kan ook dat je jezelf de ene dag mannelijk voelt en de andere dag vrouwelijk.

Om de weg te kunnen volgen naar het gewenste geslacht, is er een officiële diagnose volgens de DSM 5 nodig, namelijk ‘genderdysforie’. Om deze diagnose te kunnen stellen, wordt er verder onderzoek verricht waarbij ook een aantal beslissende keuzes moeten worden gemaakt. Hierin kan Uw Psychiater ondersteuning bieden en behulpzaam zijn.

Het traject

Via de huisarts kun je je laten doorverwijzen naar het genderteam van Uw Psychiater. Er volgt een intakegesprek met een regiebehandelaar en psycholoog. Er volgen een aantal gesprekken om de problematiek verder in kaart te brengen, vragenlijstonderzoek is hiervan ook onderdeel. Hieruit volgt een rapportage dat je informeert over het vervolg, waarin het uitgangspunt ‘shared decision’ is.
Uiteindelijk doel is de diagnose: genderdysforie, welke nodig is voor een verdere transitie in het medische traject

De behandelaar kan je vervolgens verder begeleiding bieden in de gewenste stappen bij deze transitie. Zo kan Uw Psychiater je doorverwijzen naar chirurgen, endocrinologen en/of gynaecologen waar wij mee samenwerken (zie kopje ‘Samenwerkingspartners’).

Mocht er sprake zijn van klachten op psychisch gebied die een belemmerende factor spelen in jouw vervolgtraject, kan de behandelaar therapie aanbieden om de klachten te behandelen.

Om je te kunnen doorverwijzen naar specialisten op medisch gebied, vraagt de wetgeving in Nederland dat er eerst een onafhankelijk psychiater een second opinion onderzoek verricht. De psychiaters binnen het genderteam van Uw Psychiater verrichten ook de second opinion onderzoeken voor onze gendertrajecten. Tenslotte bieden wij niet alleen tijdens het voortraject zorg, maar ook de nazorg na het transitie traject is mogelijk. Hierdoor kan het volledige traject binnen Uw Psychiater aangeboden worden.

Het team

Het genderteam van Uw Psychiater bestaat uit de volgende specialisten:

M. Salverda, klinisch psycholoog (regiebehandelaar genderzorg)

S. Bachoe, psycholoog (coördinatie van genderzorg Uw Psychiater)

J. Kimirilova, psycholoog (diagnostiek en behandeling CGT/ EMDR)

F. van der Laan, psycholoog (diagnostiek en behandeling CGT)

F. Postuma, psycholoog (diagnostiek en behandeling CGT)

K. van Rhijn, ervaringsgericht therapeut (behandeling EGT)

J. van den Poll, PMT/ ervaringsgericht therapeut (behandeling EGT)

Dr. Busard, psychiater (second opinion)

M. Niesink, psychiater (second opinion)

Vergoeding

Psychologische hulp bij genderdysforie valt onder de verzekerde zorg vanuit de basisverzekering.

Om een gendertraject te kunnen starten is een verwijsbrief van de huisarts nodig

Deskundigenverklaring

Sinds 1 juli 2014 is het mogelijk om jouw geslachtaanduiding en voornamen te laten wijzigen in de Basis Registratie Personen. Juridisch ben je dan de man of vrouw die je je voelt. Om hiervoor in aanmerking te komen, dien je over een deskundigenverklaring te beschikken. Bij Uw Psychiater werken deskundigen die deze verklaring mogen afgeven.

Samenwerkingspartners

  • Psychologenpraktijk PsyTrans (www.psytrans.nl)
  • GenderClinic (www.genderclinic.nl)
  • Psychologenpraktijk de Vaart (www.psychologenpraktijkdevaart.nl)
  • Daniël de Vreeze (www.gendercare.nl)
  • Logopedie Flevoland (www.logoflevo.nl)