Gender

 Er is sprake van genderdysforie als iemand zich niet kan identificeren met de geldende normen voor zijn of haar geslacht en zich identificeert met een geslacht dat anders is dan het geboortegeslacht.

Sinds januari 2022 is het bij Uw Psychiater mogelijk om persoonlijke begeleiding te krijgen bij het onderzoeken van de gevoelens van genderdysforie en te verkennen wat deze gevoelens betekenen, daarnaast om de genderidentiteit te integreren in het dagelijks leven. Uw Psychiater biedt aanvullend psychische ondersteuning en begeleiding gedurende het gehele transitieproces.

 Ook in onze afdeling genderzorg werken we volgens de visie van Uw  Psychiater :”Samen beslissen in Transgenderzorg”

 Dit betekent dat de gesprekken in het teken staan: wie ben jij als persoon, hoe zie jij jezelf en hoe zie jij jezelf in relatie tot je eigen denken, voelen en lichamelijkheid.

 Transgender gevoelens zijn bij iedereen weer anders: wat zijn jouw wensen en mogelijkheden. Dus ook samen met je behandelaar kijk je naar wat je doelen zijn en hoe je daar wilt komen.

Het is echt belangrijk dat er een zorgvuldige diagnostische afweging wordt gemaakt t.a.v. de actuele vragen over de (gender)identiteit, die tot de hulpvraag heeft geleid. Zorgvuldig onderzoek naar hoe dit ingebed in zijn/ haar/ hun persoonlijkheid mag je daarbij van Uw Psychiater verwachten.

 Samen beslissen -shared decisionmaking- is ingewikkeld en een proces wat samen als behandelaar en zorgvrager wordt doorlopen: er zijn immers vele behandelopties en wat besluit je en op welke manier: je moet rekening houden met mentale, lichamelijk en sociale aspecten.

 De zorgverzekeraar vergoedt de zorg niet zonder diagnose en u kunt in Nederland niet eisen om een behandeling te krijgen.Samenwerking is belangrijk, een must, ook over de opeenvolgende  beslismomenten in een traject.

 Je hebt vaak haast: begrijpelijk, immers de wachtlijsten zijn lang en vaak is er ook elders al lang gewacht. Uw Psychiater vindt dat dit niet ten koste mag gaan van de zorgvuldigheid en kwaliteit van shared decisionmaking

 Afspraken worden in overleg met jou zo efficiënt mogelijk ingepland, maar soms betekent dit dat de tijd tussen de sessies wel  langer is dan je graag zou willen.

 Over genderincongruentie

‘Genderincongruentie’ is een term dat staat voor het diepgewortelde gevoel of ‘weten’ dat je geboortegeslacht en genderidentiteit niet overeenkomen: je bent geboren als man of vrouw, maar zelf beleef je dit niet zo. Genderincongruentie gaat vaak samen met de wens om een ander geslacht te hebben en om er ook als zodanig uit te zien. Soms is er de wens om een persoon te zijn zónder ingedeeld te worden als man of vrouw. Het kan ook dat je jezelf de ene dag mannelijk voelt en de andere dag vrouwelijk.

 Om de weg te kunnen volgen naar het gewenste geslacht, is er een officiële diagnose volgens de DSM 5 nodig, namelijk ‘genderdysforie’. Om deze diagnose te kunnen stellen, wordt er verder onderzoek verricht waarbij ook een aantal beslissende keuzes moeten worden gemaakt. Hierin kan Uw Psychiater ondersteuning bieden en behulpzaam zijn.

 Het traject

 Via de huisarts kun je je laten doorverwijzen naar het genderteam van Uw Psychiater. Er volgt een intakegesprek met een regiebehandelaar en psycholoog. Er volgen een aantal gesprekken om de problematiek verder in kaart te brengen, vragenlijstonderzoek is hiervan ook onderdeel. Hieruit volgt een rapportage dat je informeert over het vervolg, waarin het uitgangspunt ‘shared decision’ is.

Uiteindelijk doel is de diagnose: genderdysforie, welke nodig is voor een verdere transitie in het medische traject

 De behandelaar kan je vervolgens verder begeleiding bieden in de gewenste stappen bij deze transitie. Zo kan Uw Psychiater je doorverwijzen naar chirurgen, endocrinologen en/of gynaecologen waar wij mee samenwerken (zie kopje ‘Samenwerkingspartners’).

 Mocht er sprake zijn van klachten op psychisch gebied die een belemmerende factor spelen in jouw vervolgtraject, kan de behandelaar therapie aanbieden om de klachten te behandelen.

 Om je te kunnen doorverwijzen naar specialisten op medisch gebied, vraagt de wetgeving in Nederland dat er eerst een onafhankelijk psychiater een second opinion onderzoek verricht. De psychiaters binnen het genderteam van Uw Psychiater verrichten ook de second opinion onderzoeken voor onze gendertrajecten. Tenslotte bieden wij niet alleen tijdens het voortraject zorg, maar ook de nazorg na het transitie traject is mogelijk. Hierdoor kan het volledige traject binnen Uw Psychiater aangeboden worden.

 Het team

 Het genderteam van Uw Psychiater bestaat uit de volgende specialisten:

 M. Salverda, klinisch psycholoog (regiebehandelaar genderzorg)

 S. Bachoe, psycholoog (coördinatie van genderzorg Uw Psychiater)

 J. Kimirilova, psycholoog (diagnostiek en behandeling CGT/ EMDR)

 F. van der Laan, psycholoog (diagnostiek en behandeling CGT) 

 F. Postuma, psycholoog (diagnostiek en behandeling CGT)

C. Kosse, psycholoog (diagnostiek en behandeling CGT)

 K. van Rhijn, ervaringsgericht therapeut (behandeling EGT)

 J. van den Poll, PMT/ ervaringsgericht therapeut (behandeling EGT)

 E. van Leusen, PMT/ervaringsgericht therapeut (behandeling EGT)

 Dr. H.L.S.M. Busard, psychiater (second opinion)

  Vergoeding

 Psychologische hulp bij genderdysforie valt onder de verzekerde zorg vanuit de basisverzekering. Om een gendertraject te kunnen starten is een verwijsbrief van de huisarts nodig

 

Deskundigenverklaring

 Sinds 1 juli 2014 is het mogelijk om jouw geslachtaanduiding en voornamen te laten wijzigen in de Basis Registratie Personen. Juridisch ben je dan de man of vrouw die je je voelt. Om hiervoor in aanmerking te komen, dien je over een deskundigenverklaring te beschikken. Bij Uw Psychiater werken deskundigen die deze verklaring mogen afgeven.

 

 

 

 

 

 

 Samenwerkingspartners

 –Psychologenpraktijk PsyTrans (www.psytrans.nl)

-GenderClinic (www.genderclinic.nl)

-Psychologenpraktijk de Vaart (www.psychologenpraktijkdevaart.nl

-Clemens de Vreeze (www.gendercare.nl)

-Logopedie Flevoland (www.logoflevo.nl)

-Medische Kliniek Velsen (www.mkvelsen.nl)