De patiëntenraad

De patiëntenraad
0 27 juni 2022

De patiëntenraad van Uw Psychiater gaat de gemeenschappelijk belangen van alle patiënten behartigen. De patiëntenraad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurders van de instelling.

De raad probeert op proactieve wijze invloed uit te oefenen op het beleid en let hierbij op aspecten als:

  • kwaliteit en veiligheid van zorg
  • bejegening en gelijkwaardigheid van de patiënt
  • empathie met de patiënt

Heb je interesse om deel uit maken van deze patiëntenraad dan kun je een mail sturen naar: k.lankhorst@uwpsychiater.nl

Posted in Patiëntenraad by Uw Psychiater