Zorgverzekeraars: Premies en polisvoorwaarden

0 20 november 2021

De zorgverzekeraars hebben nu hun premies en bijbehorende polisvoorwaarden kenbaar gemaakt. Daarover willen we je nu nader informeren.   Er zijn zorgverzekeraars die wel een restitutiepolis aanbieden, maar daarbij de GGZ uitsluiten. Je betaalt dan wel meer, zonder dat Uw Psychiater een hogere vergoeding ontvangt: dat is dus niet zinvol. Die verzekeraars worden dan ook niet weergegeven.   Ook zijn er verzekeraars die bij een langere en meer intensieve behandeling van Uw Psychiater in detail onderbouwd willen weten waarom de behandeling die vorm krijgt. Daartoe worden er machtigingsprocedures en akkoordverklaringen gehanteerd (o.a. CZ, ASR).   Dit levert veel extra werk op, delay van de behandeling in de wachttijd voor akkoord van de kant van de zorgverzekeraar, waarbij ook privacy gevoelige informatie in het geding is: dit wordt niet wenselijk geacht.   De voorwaarden van de zorgverzekeraars hebben we in detail op het eerder gestelde bekeken.   Ons advies over af te sluiten verzekering op basis van een daadwerkelijke restitutiepolis (waar jij en wij 100% vergoed krijgen) is als volgt: <

Posted in Nieuws by Uw Psychiater
0 11 december 2020

Wij zijn gesloten tijdens de volgende feestdagen:

  • Eerste kerstdag (vrijdag 25 december). Voicemailberichten zullen maandag 28 december afgeluisterd worden.
  • Oud en nieuw (donderdag 31 december en vrijdag 1 januari). De voicemail zal dan pas maandag 4 januari afgeluisterd worden.
U kunt altijd onze voicemail inspreken op 038 – 422 05 80 of ons een bericht sturen. Deze zullen de eerst volgende werkdag afgeluisterd / in behandeling worden genomen.
Posted in Nieuws by Uw Psychiater
0 6 november 2020

5 november 2020 hebben wij weer een externe audit gehad van het TUV voor de ISO certificering 9001. Met trots kunnen wij melden dat wij het ook dit jaar weer behaald hebben!

Deze certificering toont aan dat we onze informatieprocessen continu beheersen, verbeteren en dat we de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van bedrijf kritische (patiënt)informatie borgen.

https://www.tuv.nl/nl/iso-9001/iso-9001-gecertificeerde-bedrijven/

Posted in Nieuws by Uw Psychiater
0 29 oktober 2020

Tekst: Suzan Crooijmans   Sterk concept DMMP gaat uit van de mens   Alle menselijk gedrag vloeit voort uit keuzes. Energie, tijd en ruimte vertaald naar angst, schuld, en schaamte zijn de wetmatigheden die hieraan ten grondslag liggen. Op deze hypothese bouwde psychiater dr. Bert Busard zijn model DMMP, Decision Making Model Psychiatry. Een nieuwe en verdiepende kijk en aanpak in de psychiatrie.   Psychiater Bert Busard lanceert met zijn vernieuwende aanpak een model van oorzakelijkheid, iets dat hij miste in de gangbare diagnostiek en therapie in de psychiatrie. Zijn aanpak is concreter, met een basis in de fysieke werkelijkheid. “De essentie is dat dit model objectief, meetbaar en verifieerbaar is. Hiermee wordt de psychiatrie als exacte wetenschap recht gedaan. Het model leidt tot een planmatige benadering, met een duidelijk eindpunt. Het proces wordt langs operationeel, tactisch en strategisch niveau, van begin tot eind beschreven. Dat maakt het tastbaar, praktisch en werkbaar”, aldus Busard. Reden om het idee door te ontwikkelen en de stap te zetten naar wetenschappelijke onderbouwing. Hij zoekt samenwerking met universiteiten.  

Handvatt

Posted in Nieuws by Uw Psychiater

0 30 juli 2020

Vanaf maandag 10 augustus zullen een aantal medewerkers hun intrek gaan nemen op een nieuwe locatie: Dokter van Lookeren Campagneweg 2.

Dit pand bevindt zich tegenover ons hoofdgebouw.

Als u binnenkomt zitten we op de benedenverdieping meteen rechts.

Posted in Nieuws by Uw Psychiater
0 12 maart 2019

ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagement van een organisatie. De nadruk ligt hierbij op de kwaliteit, het nastreven én borgen van processen. Eind 2018 zijn de processen binnen Uw Psychiater uitvoering geïnspecteerd. Deze audit is positief beoordeeld. Daardoor hebben wij weer een verlenging gekregen van het certificaat.

Posted in Nieuws by Kyra
0 23 februari 2017

Bekijkt u hier het artikel

Posted in Nieuws by Uw Psychiater
0 23 februari 2017

Op 14 december 2016 zijn wij ge-audit door het TÜV voor ISO 9001 Certificering welke wij behaald hebben.

Posted in Nieuws by Uw Psychiater
Zorgverzekeraars: Premies en polisvoorwaarden

Beste bezoeker,

De zorgverzekeraars hebben nu hun premies en bijbehorende polisvoorwaarden kenbaar gemaakt. Daarover willen we je nu nader informeren.