Vanaf 1 september opleidingsplek RUG psychologen

0 30 augustus 2022

Vanaf 1 september zijn wij een opleidingsplek voor psychologen van de RUG.

Psychologen komen een periode van zes maanden bij ons stage lopen en worden begeleid door een regiebehandelaar en psycholoog.

Posted in Nieuws by Uw Psychiater
0 27 juni 2022

De patiëntenraad van Uw Psychiater gaat de gemeenschappelijk belangen van alle patiënten behartigen. De patiëntenraad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurders van de instelling.

De raad probeert op proactieve wijze invloed uit te oefenen op het beleid en let hierbij op aspecten als:

  • kwaliteit en veiligheid van zorg
  • bejegening en gelijkwaardigheid van de patiënt
  • empathie met de patiënt

Heb je interesse om deel uit maken van deze patiëntenraad dan kun je een mail sturen naar: k.lankhorst@uwpsychiater.nl

Posted in Patiëntenraad by Uw Psychiater
0 9 juni 2022

Namens het GGZ Kwaliteitsstatuut zijn wij wederom goedgekeurd! U kunt ons vernieuwde kwaliteitsstatuut vinden op: 2021.06.01 Kwaliteitsstatuut Uw Psychiater

Posted in Geen categorie, Nieuws by Uw Psychiater
0 5 mei 2022

Het belang van samen beslissen in de ggz

Hoe eerder een cliënt of patiënt en diens naasten worden betrokken bij behandeling in de ggz, hoe beter. Daarover zijn de gasten in het interactieve webinar van Akwa GGZ over samen beslissen het eens. Ze vertellen over het belang van samen beslissen in de ggz en bespreken tips en valkuilen. “Het gaat er om dat je het gesprek aangaat en samen aan de slag gaat.”

Posted in Nieuws by Uw Psychiater
0 9 februari 2022

Eind 2021 hebben wij het TUV op bezoek gehad voor de jaarlijkse externe audit. Deze audit betrof onderzoek van ons managementsysteem volgens de ISO 9001:2015 norm De externe auditor is bedrijfsonafhankelijk en kijkt met andere ogen naar de processen dan de vaste medewerkers. We zijn op verschillende onderdelen getoetst en we hebben deze met positief resultaat afgerond. Naar aanleiding van dit onderzoek is besloten de geldigheid van het certificaat te continueren voor 2022. Hier zijn we erg trots op!

Posted in Nieuws by Uw Psychiater
0 20 november 2021

De zorgverzekeraars hebben nu hun premies en bijbehorende polisvoorwaarden kenbaar gemaakt. Daarover willen we je nu nader informeren.   Er zijn zorgverzekeraars die wel een restitutiepolis aanbieden, maar daarbij de GGZ uitsluiten. Je betaalt dan wel meer, zonder dat Uw Psychiater een hogere vergoeding ontvangt: dat is dus niet zinvol. Die verzekeraars worden dan ook niet weergegeven.   Ook zijn er verzekeraars die bij een langere en meer intensieve behandeling van Uw Psychiater in detail onderbouwd willen weten waarom de behandeling die vorm krijgt. Daartoe worden er machtigingsprocedures en akkoordverklaringen gehanteerd (o.a. CZ, ASR).   Dit levert veel extra werk op, delay van de behandeling in de wachttijd voor akkoord van de kant van de zorgverzekeraar, waarbij ook privacy gevoelige informatie in het geding is: dit wordt niet wenselijk geacht.   De voorwaarden van de zorgverzekeraars hebben we in detail op het eerder gestelde bekeken.   Ons advies over af te sluiten verzekering op basis van een daadwerkelijke restitutiepolis (waar jij en wij 100% vergoed krijgen) is als volgt: <

Posted in Nieuws by Uw Psychiater
0 11 december 2020

Wij zijn gesloten tijdens de volgende feestdagen:

  • Maandag 6 juni afwezig (Pinksteren). Voicemail zal dinsdag 7 juni afgeluisterd worden.

  • Woensdag 15 juni afwezig in verband met werkuitje. Voicemail zal donderdag 16 juni afgeluisterd worden.

U kunt altijd onze voicemail inspreken op 038 – 422 05 80 of ons een bericht sturen. Deze zullen de eerst volgende werkdag afgeluisterd / in behandeling worden genomen.
Posted in Nieuws by Uw Psychiater
0 6 november 2020

5 november 2020 hebben wij weer een externe audit gehad van het TUV voor de ISO certificering 9001. Met trots kunnen wij melden dat wij het ook dit jaar weer behaald hebben!

Deze certificering toont aan dat we onze informatieprocessen continu beheersen, verbeteren en dat we de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van bedrijf kritische (patiënt)informatie borgen.

https://www.tuv.nl/nl/iso-9001/iso-9001-gecertificeerde-bedrijven/

Posted in Nieuws by Uw Psychiater
0 29 oktober 2020

Tekst: Suzan Crooijmans   Sterk concept DMMP gaat uit van de mens   Alle menselijk gedrag vloeit voort uit keuzes. Energie, tijd en ruimte vertaald naar angst, schuld, en schaamte zijn de wetmatigheden die hieraan ten grondslag liggen. Op deze hypothese bouwde psychiater dr. Bert Busard zijn model DMMP, Decision Making Model Psychiatry. Een nieuwe en verdiepende kijk en aanpak in de psychiatrie.   Psychiater Bert Busard lanceert met zijn vernieuwende aanpak een model van oorzakelijkheid, iets dat hij miste in de gangbare diagnostiek en therapie in de psychiatrie. Zijn aanpak is concreter, met een basis in de fysieke werkelijkheid. “De essentie is dat dit model objectief, meetbaar en verifieerbaar is. Hiermee wordt de psychiatrie als exacte wetenschap recht gedaan. Het model leidt tot een planmatige benadering, met een duidelijk eindpunt. Het proces wordt langs operationeel, tactisch en strategisch niveau, van begin tot eind beschreven. Dat maakt het tastbaar, praktisch en werkbaar”, aldus Busard. Reden om het idee door te ontwikkelen en de stap te zetten naar wetenschappelijke onderbouwing. Hij zoekt samenwerking met universiteiten.  

Handvatt

Posted in Nieuws by Uw Psychiater

0 30 juli 2020

Vanaf maandag 10 augustus zullen een aantal medewerkers hun intrek gaan nemen op een nieuwe locatie: Dokter van Lookeren Campagneweg 2.

Dit pand bevindt zich tegenover ons hoofdgebouw.

Als u binnenkomt zitten we op de benedenverdieping meteen rechts.

Posted in Nieuws by Uw Psychiater