Nieuwsbrief 2023

Geachte heer/mevrouw, Het jaar loopt alweer bijna op zijn eind en na de kerst en nieuwjaar wordt het 2024.In deze periode ontvang je van Uw Psychiater gebruikelijk een kort informatief schrijven met een aantal punten die van belang zijn, waaronder als eerste het...

Informatie 2022-2023

Het jaar loopt alweer bijna op zijn eind en 2023 kondigt zich al aan. In deze periode ontvang je van Uw Psychiater zoals ook in vorige jaren, een kort schrijven met een aantal punten die van belang zijn, waaronder als eerste het advies over de zorgverzekering....

Vanaf 1 september opleidingsplek RUG psychologen

Vanaf 1 september zijn wij een opleidingsplek voor psychologen van de RUG.Psychologen komen een periode van zes maanden bij ons stage lopen en worden begeleid door een regiebehandelaar en psycholoog.

Het belang van samen beslissen in de ggz

Hoe eerder een cliënt of patiënt en diens naasten worden betrokken bij behandeling in de ggz, hoe beter. Daarover zijn de gasten in het interactieve webinar van Akwa GGZ over samen beslissen het eens. Ze vertellen over het belang van samen beslissen in de...

Trots op onze audit!

Eind 2021 hebben wij het TUV op bezoek gehad voor de jaarlijkse externe audit. Deze audit betrof onderzoek van ons managementsysteem volgens de ISO 9001:2015 norm De externe auditor is bedrijfsonafhankelijk en kijkt met andere ogen naar de processen dan de vaste...